Adatvédelem

Adatvédelmi

A Novartis Hungária Kft. weboldalainak adatvédelmi szabályzata

1. Adatvédelem biztosítása
A jelen Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés Összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. Törvény olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekből Önre vonatkozó következtetés vonható le. A Novartis az Ön hozzájárulása nélkül nem kezeli az Ön személyes adatait.
Személyes adatainak kezelésa során vállaljuk, hogy teljes mértékben eleget teszünk a nemzetközileg elfogadott adatvédelmi szabályzatunk rendelkezéseinek. Ez annak biztosítását is jelenti, hogy személyzetünk megfelel a szigorú biztonsági és bizalmassági kívánalmaknak.
A következő fejezetekben részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk Önöktől személyes adatokat.

2. Személyes adatok szándékolt használata
Legtöbb szolgáltatásunk nem kíván semmilyen regisztrációt, amely lehetővé teszi, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa web oldalunkat. Azonban néhány szolgáltatás megkövetelheti a regisztrációt. Amikor Ön nálunk regisztráltatja magát, bizonyos mezőket ki kell töltenie (némelyik kötelező, némelyik nem), valamint választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót. Ebben az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy az általunk kért bármelyik személyes információt nem adja meg, előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá az oldal bizonyos részeihez, mi pedig nem tudunk válaszolni az Ön kérdéseire.
Az adatok megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez ideértve az adatoknak az alábbiakban részletezett módon történő továbbítását, illetve külföldre továbbítását. Az adatkezelés célja, módozatai körében Novartis a jelen szabályzat keretei közt jár el, azt nem lépi túl.
A Novartis sajátos és korlátozott célból kezeli a személyes adatokat, amelyekről az információ kérés időpontjában Önt tájékoztatjuk. Például, kezelhetjük a személyes adatait, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, hogy az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat kiszámlázhassuk, hogy termékeket és szolgáltatásokat reklámozzunk, amelyek szerintünk Önt érdeklik, vagy hogy más célból kommunikáljunk Önnel. Azokat az információkat, amelyeket Ön az ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is az adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.
A Novartis az Ön adatait csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

3. Információ titokban tartása
A Novartis nem küldi el, nem osztja meg, vagy más úton nem terjeszti az Ön személyes adatait harmadik fél részére a Novartis csoporton kívül. Azonban alkalmanként továbbíthatunk személyes adatokat harmadik fél részére, akik a Novartisnak vagy a Novartis képviseletében tevékenykednek, vagy kapcsolatban vannak a Novartis üzleti tevékenységével, további adatkezelésre, azoknak a céloknak megfelelően, amelyre az adatokat eredetileg kértük.
A Novartis jogosult személyes adatok továbbítására harmadik fél részére bármely okból.
Az ilyen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak. Igyekszünk azonban biztosítani, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint a Novartis, és ahol csak lehetséges, szerződésben kötelezzük őket, hogy a továbbított adatokat kifejezetten csak a Novartis által jóváhagyott céloknak megfelelően dolgozzák fel.
Semmilyen Önre vonatkozó különleges adatot (pl. egészségügyi információk) nem osztunk meg harmadik féllel, az Ön erre irányuló kifejezett írásos beleegyezése nélkül. Az Ön beleegyezése egy későbbi időpontban hatálytalanítható. Beleegyezés hatálytalanítása esetén előfordulhat, hogy a Novartis az Ön bizonyos kéréseit nem tudja teljesíteni. A Novartis, ahol lehetséges, értesíti azokat a harmadik feleket az Ön beleegyezésének visszavonásáról, akiknek az Ön adatait korábban továbbítottuk.

4. Hozzáférési és törlési jog
Önnek jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatai, illetve hogy kérje azok törlését. Igyekszünk biztosítani, hogy a személyes adatok időszerűek, pontosak és teljesek legyenek. Amennyiben szeretne hozzáférni illetve javítani szeretné a nálunk nyilvántartott személyes adatait, kérjük küldjön e-mailt az infoph.hungary@novartis.com címre az adatvédelmi munkatárs részére. Kérésére haladéktalanul és megfelelő módon válaszolni fogunk. A módosítási kérelmek teljesítése díjigény nélkül történik, egyéb kérések teljesítéséért azonban a Novartis költségei fedezésére minimális díjat számíthat fel. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmekre a Novartisra is kötelező érvényű, alkalmazható törvényes és etikai jelentési vagy dokumentum iktatási illetve megőrzési kötelezettségek vonatkoznak.

5. Biztonság és bizalmasság
A Novartis által on-line begyűjtött személyes adatok biztonságának és bizalmasságának védelme érdekében a Novartis olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és betartják a bizalmasságra vonatkozó szigorú szabályokat. Amennyiben valamelyik alkalmazottunk megszegi az Adatvédelmi Szabályzatot, ez fegyelmi eljárást von maga után. Rendszeresen ellenőrizzük és felülvizsgáljuk, hogy alkalmazottaink megfelelnek-e a szabályzatunkban illetve eljárásainkban megfogalmazottaknak. Bár nem tudunk felelősséget vállalni az adatok eltűnéséért, az adatokkal való visszaélésért és módosításukért, megpróbáljuk megelőzni ezeket a kedvezőtlen eseményeket.

6. Adatok továbbítása külföldre
A Novartis egy világméretű vállalkozás, és különböző joghatóságok alatt vannak adatbázisai. A Novartis az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) kívüli, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli adatbázisba is továbbíthatja. Amennyiben egy ország adatvédelmének színvonala nem felel meg a nemzetközileg elfogadott szabványoknak, biztosítjuk, hogy az adott országban a Novartis adatbázisaiba történő adat-továbbítást megfelelő védelemmel látjuk el, és nem továbbítjuk harmadik fél részére az adott országba az Ön adatait, amíg előzetesen meg nem kapjuk az Ön kifejezett beleegyezését.

7. Névtelen adatok és "cookie"-k
A Novartis web-oldalairól többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a látogatott oldalak és keresések. Amikor Ön meglátogatja web-oldalunkat, mi nem gyűjtünk be semmilyen személyes adatot, amíg Ön erre felhatalmazást nem ad.
A Novartis feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, valamint hogy halmozott statisztikát készíthessen azokról az egyénekről, akik belső, piackutatási célokra használják az oldalainkat. Ennek során a Novartis beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek Összegyűjtik a felhasználó első szintű domain nevét (pl. a john@bigmail.com e -mail címből kigyűjtik a "bigmail.com"-ot), valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k Önmagukban nem használhatók a felhasználó azonosságának feltárására. A "cookie" egy kis információ egység, amelyet az Ön böngésző programjára küldünk, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják az Ön számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ily módon Ön eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

8. Spamming
A Novartis nem fogadja el a “spamming” gyakorlatát. A "spamming" az jelenti, hogy kérés nélkül küldenek e-maileket, rendszerint kereskedelmi jellegűeket, nagy számban és ismétlődően olyan címekre, akikkel korábban nem álltak kapcsolatban, illetve akik visszautasították az ilyen küldeményeket.
Ezzel ellentétben, amennyiben a Novartis úgy véli, hogy bizonyos termék, egészségügyi vagy egyéb információ Önnek fontos lehet, fenntartja a jogot, hogy erről Önt e-mailen értesítse, de ugyanakkor biztosítja Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét is.

9. Személyes információk és a gyerekek
A Novartis tudatosan nem gyűjti, használja, illetve tárja fel 13 év alatti kiskorúak személyes adatait szülői felelősséggel bíró személy (pl. szülő vagy gondviselő) előzetes beleegyezése nélkül, amelyet közvetlen, nem on-line kapcsolat útján szerez meg. A szülőket értesítjük (i) a kiskorútól begyűjtött meghatározott személyes adatokról, és (ii) annak lehetőségéről, hogy visszautasíthatják további információk gyűjtését, használatát és tárolását. A Novartis kötelező érvényűnek tekinti a gyermekek online adatvédelméről szóló törvényt az Egyesült államokban, és tiszteletben tart minden hasonló törvényt, amelyeket más országokban élő gyermekek védelmében hoztak.

10. Linkek
A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak a Novartis web-oldalakra vonatkozik, harmadik felek web- oldalainak kizárásával. A Novartis linkek segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, amelyek szerintünk érdekelhetik a mi oldalunk látogatóit. Igyekszünk biztosítani, hogy ezek a web-oldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek. Azonban a Világháló természetéből adódóan, a Novartis nem szavatolhatja az Összes web-oldal link színvonalát, és nem vállalhat felelősséget a nem saját oldalak tartalmáért.

11. Novartis kapcsolattartás
Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Politika betartásával kapcsolatban, vagy ha Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést szeretne tenni Adatvédelmi Szabályzatunk színvonalának javítása érdekében, kérjük küldjön e-mailt az alábbi címre: infoph.hungary@novartis.com.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2000 július 1. napjától hatályos. Célunk, hogy folyamatosan tökéletesítsük az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok kezeléséhez rendelkezésre álló eszközöket. Kérjük, hogy időnként látogasson vissza erre az oldalra, hogy ezeket és az újabb lehetőségeket áttekinthesse.